Fågellokaler i Örnsköldsvik
                                        Örnsköldsvik ligger i Höga Kusten och har en mycket varierande topografi.
                                         Därmed har den även en mycket varierande fauna och flora. Det gives rika möjligheter att skåda fågel i området, nästan året runt.
Följande lokaler beskriver litet av arter och tidpunkter för den bästa skådningen.

ÖFJÄRDEN; En stadsnära sjö, som vid snösmältningen är en utmärkt lokal för rastande flyttfåglar på våren. Bästa tiden är slutet av April till mitten av Maj, och tidiga morgnar ger rika tillfällen att skåda gäss, sjöfågel och sträckande rovfåglar.

Med bil eller cykel når du lokalen bäst genom att ta av från E4;vid Arnäs, ca 3 km N om Ö-vik.

Ta av mot Öster och efter ytterligare 2 km ser du sjön öppna sig nedanför "Maschers lada" en fin skådarplats. Du kan även fortsätta ytterligare 200 m och gå ned till Fågeltornet vid sjöstranden.
 

IDBYFJÄRDEN; En havsvik där man under våren får se Gäss och sjöfåglar, men dessutom i mitten av Maj till början av juni, får se rastande vadare i stora mängder.

Kör E4;an norrut ca 8 km och ta av mot söder på raksträckan före Idbyn, mot Järved. Efter ca 1 km finns en parkeringsplats till Vänster, mitt emot avtagsvägen till Skallåsen. Du kan även åka från stadskärnan mot Järved och passera Bonässund och Bodum och efter att ha passerat Idbyån efter 1 km når du parkeringsplatsen i en kurva efter ytterligare ca 1 km

En spångad led tar dig ned till 2 olika fågeltorn.
 

ÖSTANSJÖSJÖN; En slättsjö ca 25 km Väster om Själevad där det på våren

 
KORNSJÖSJÖN, vid Sidensjö;
 

SVEDJESJÖN; mellan Bjästa och Köpmanholmen
 

GULLÄNGET