Länkar
 
Riktlinjer för fågelskydd av Sveriges Ornitologiska Förening 
Länsstyrelsen i Västernorrland; 
Länsstyrelsen;Naturreservat i Kramfors 
Länsstyrelsen;Naturreservat i Sollefteå  
Länsstyrelsen; Naturreservat i Örnsköldsvik 
Länsstyrelsen; Naturreservat i Härnösand 
Naturvårdsverket; Miljöövervakning

SOF-net
MOF,Medelpads Ornitologiska Förening
Fågellokaler i Ume-trakten
Rastande fåglar på Röbäcksslätten
Ume-svararen
Bengt Stridh 
Riksmuséet
Sökarlarm
Utlängan - Svensk version

Flyttande fåglar i Östra Kvarken
Lomprojekt
Greenpeace
Berguv NORD
Torbjörn Johanssons hemsida
Kurt Holmkvists hemsida 
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik
SNF i Kramfors
SNF i Härnösand