Övriga uppgifter om jakt och jakttider


Vad säger lagstiftningen om fredning respektive jakt?

I jakttidtabellen upptas de arter som får jagas i någon del av landet under någon tid under året.

Alla fåglar som inte finns upptagna i jakttidstabellen är således fridlysta i Sverige.

 

Dessa fågelarter finns upptagna i jakttidtabellen.


Skyddsjaktsbestämmelser

 

SOFs synpunkter på skyddsjakt och sanitär jakt